Skrifterna online dating


18-Dec-2017 20:03

uttal /jeːsɵs/) från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant.

Enligt evangelierna i Nya Testamentet i Bibeln verkade han i omkring tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse, avrättades och därefter uppstod.

Jesu familj flydde till Egypten och återvände först när kungen var död.

De bosatte sig i Nasaret för att undvika att leva under Herodes son och efterträdare Herodes Archelaos styre.

Marias trolovade Josef var alltså enligt Nya Testamentet inte far till barnet, och Maria betraktas i den kristna kyrkan traditionellt som jungfru.

skrifterna online dating-15

tnbr tinder dating site

Utifrån textkritisk analys av källorna är den etablerade uppfattningen bland nutida forskare att den historiske Jesus sannolikt existerade, i sin livstid vann många judar och andra till sin lära, blev korsfäst av Pontius Pilatus (oavsett orsak) och gav upphov till kristendomen (avsiktligt eller oavsiktligt). Kr., enligt Bibeln i Betlehem, vuxit upp i Nasaret i Galileen utbildats av sin far till timmerman (eventuellt snickare eller möbel- och husbyggare i både sten och trä), sedan slutet av tonåren flyttat till den större staden Kapernaum i Galileen. En utbredd men numera ifrågasatt hypotes är att man valde 25 december till hans födelsedag eftersom den sammanföll med den romerska solgudens (Sol Invictus) festival.

Den bestod enligt Bibeln främst av förkunnelse, botande av sjukdomar, utdrivande av demoner och andra underverk.

Till exempel skall han enligt Bibeln vid ett par tillfällen ha mättat tusenden med knappa resurser, en symbolisk handling som både hänvisar till profeten Elishas gärning då han utspisar hundra man med tjugo kornbröd (Andra kungaboken, Brödundret, ), men även till den Heliga andens ankomst och att den delas och räcker till alla.

Enligt Lukasevangeliet reste paret till Betlehem, strax söder om Jerusalem för att skattskrivas.

Maria födde där sin son och lade honom i en krubba, eftersom det var fullbelagt i härbärget.När Jesus var 12 år besökte han enligt Lukasevangeliet Jerusalems tempel och förde kloka samtal med lärarna.Come and savor the historic nature of the hotel and the adjoining restaurant, the Alte Reitschule.… continue reading »


Read more